ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Αγγλικά στην Προσχολική, ΕΚΟ, Εξειδικευμένη, ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ (πρώην ΕΔΕΑΥ), Υποστήριξη Σχ. Μονάδων από Ψυχολόγους & Κοιν. Λειτουργούς)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την έκδοση των Αποφάσεων Χορήγησης αδειών επιλέγουμε στο πεδίο της υπογραφής τη θέση ευθύνης που αναλογεί:
(Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ για 4/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία και Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ για 1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία)