ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2021-27 (Ολοήμερο Δημοτικό, Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, Αγγλικά στην Προσχολική, Τ.Υ.-ΔΥΕΠ, ΣΜΕΑΕ + ΤΕ, ΠΕ23 & ΠΕ30)

ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ