ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΠ 2023-24 (Παράλληλη Στήριξη, Στήριξη από ΕΒΠ-ΠΕ25)