ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  2310587075 & 2310587077

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ :11 ή 12 ή 13

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:12

ΑΔΕΙΕΣ:14 Η 15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ,ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ:16 ή 17

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ:20

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ:21

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ:18 ή 19

 

 

email: espa@dipe-v-thess.thess.sch.gr